Photobucket

Čovjek

(...)

Postoji čovjek koji igra životnu igru tako dobro

To je takav čovjek, njegove misli ne možeš izreći,

I tako je kako on misli da bi trebalo biti,

Jer došao je njegov dan slobode

Tako se on smije, pokreće i priprema

Živ sam i ovdje sam zauvijek

 

To je čovjek

 

I onako je kako on misli da bi trebalo biti,

Jer došao je njegov dan slobode

Tako se on smije, pokreće i priprema

Živ sam i ovdje sam zauvijek

 

To je čovjek

 

Postoji čovjek

Svi su mislili da znaju

To je takav čovjek

Nije poput mene i tebe

 

Jesi li znao - Ovaj čovjek može uraditi šta god?

To je takav čovjek

Volio bih da smo mogli dati

(...)

 

 

E, čovječe moj...Kad bi svi bili poput tebe!

 

 

Homoseksualnost?

  Bog dijeli ljude na dobre i loše. Mislim da, prije nego što osudimo nekoga zbog njegove fizionomije i 'slabog gena' (što ne mora značiti bolest), trebamo se obazrijeti na sve ostale kvalitete dotičnog. Dosad nisam imala priliku kretati se u takvoj okolini, a iz razgovora sa stručnim licem, profesoricom bračnog prava, ustvari se moglo doznati da boraveći sa anti-straighterima, većina njih su jako trezvena i rezonujuća lica, samo sa izuzetkom naklonjenosti prema suprotnom spolu.

 Zašto ga isključivati kada ima veću savjesnost i osjećaj za pomoć od većine? Zašto ga odbiti kada razmjenjuje s vama misli i teme kao svaki normalan čovjek? Zašto ga izuzeti iz univerzalne želje za dobrom ,za promjenom?

Ne znam zašto je tendencija vlasti da onemogući njihovo sklapanje braka, kada to, najvjerovatnije, neće umanjiti broj homoseksualaca u zajedništvu, ili? Samo mogu prouzrokovati dodatna negodovanja i proteste, koji nas ionako, iz svih sfera, bombarduju gdje god krenemo...

 Razlog zbog kojeg je ova tema jako diskutabilna, i potpuno ili djelimično afirmisana ili negirana je usvojenje djeteta od strane homoseksualnih parova, jer ipak prirodni zakon za pretke nalaže muškarca i ženu-kombinaciju kao jedini vid reprodukcije, i težina odgovora na djetetovo pitanje da svi njegovi vršnjaci imaju oca i majku...samo on dva oca ili dvije majke! S jedne strane. A s druge strane, argument, koji po meni, sigurno pobija potencijalnu negaciju, a to je četrnaestorostruko kvalitetniji odnos homoseksualnih parova prema usvojenoj djeci negoli onih bioloških!

 Sada, jeste li Vi za afirmaciju...ili negaciju?

 

 

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket